Stijn Lambert

Stel een vraag

Ik wil begeleiding geven

Wie ik ben en wat ik doe Ik ben Zero-Waste manager bij Ecofest. Dit wil zeggen dat ik jullie kan helpen bij een traject naar circulariteit, het voorkomen van afval/ het minder gebruiken van grondstoffen. Bij Ecofest zijn wij gespecialiseerd in de werking van evenementen maar deze opgedane kennis is zeer breed toepasbaar binnen jouw eigen organisatie.
Nog wat meer info over mij Ik studeerde in 2004 af als Master Toegepaste Economische Wetenschappen en volgde daarna nog de Master Milieuwetenschappen, telkens aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds mijn studies heb ik mij verdiept in economische aspecten van milieubeheer zoals het eco-efficiënt afvalbeheer op evenementen.

Binnen Ecofest vergaarde ik terreinkennis door projecten op Couleur Café, Paradise City en Pukkelpop. Ook voor verschillende overheden leverde ik ondersteuning binnen het thema duurzame evenementen (stad Antwerpen, Brugge, Ovam). Daarnaast was ik ook adviseur tijdens het lerend netwerk duurzame festivals, ism het FMiV (Federatie voor Muziekfestivals in Vlaanderen). Ik volg de ontwikkelingen van circulariteit en zuinig materiaalgebruik in Vlaanderen en de rest van de wereld op de voet.
Wat ik niet doe Grondige CO2-analyses en metingen. Wat kan dat kosten? Laten we er over praten

Een eerste gesprek met algemene tips en tricks geef ik jullie graag gratis, een mogelijk opvolgend traject is altijd op maat gemaakt en met jou in overleg.

Beschikbaarheid

contacteer mij via CircleAid

Soort begeleiding

advies, begeleiding

Bij deze expertise

 • Klimaat
 • Levensduurverlenging / Hergebruik
 • Onderzoek (LCA, indicatoren, materialen,...)
 • Recyclage

Dit type begeleiding

 • (Proces) Begeleiding
 • (Project) Begeleiding
 • Faciliteren
 • Innovatie
 • Onderzoek

In deze sector

 • Diensten
 • Sector-overschrijdend / geen specifieke sector

Mijn ervaring