Privacyverklaring

Privacyverklaring

De inhoud van dit platform is door Vlaanderen Circulair/OVAM samengesteld met het doel om ondernemerschap te ondersteunen door ondernemers in contact te brengen met organisaties en begeleiders die vragen beantwoorden of trajectbegeleiding aanbieden.

De meeste informatie op CircleAid is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van een profiel zal persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze gegevens worden door Vlaanderen Circulair/OVAM behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vlaanderen Circulair/OVAM treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Vlaanderen Circulair/OVAM geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden die niet meewerken aan dit platform.
  • U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiĆ«ren.
  • Indien we een case of een quote willen gebruiken, dan zullen we voorafgaand steeds uw toestemming vragen.
  • De organisaties en begeleiders die aan CircleAid meewerken zien een aantal gegevens op uw profiel zodat zij u kunnen verder helpen: omschrijving van uw naam, bedrijfsnaam, sector, type begeleiding, expertise, achtergrond, vraag en context. Andere gebruikers zien elkaars profiel niet.
  • Uw contactgegevens zijn niet zichtbaar tot u hiervoor toestemming geeft aan een begeleider op CircleAid.
  • De omschrijving van uw vraag en context wordt alleen gezien door de begeleiders aan wie u deze vraag stelt.
  • Uw conversaties op CircleAid worden niet gelezen door andere deelnemers.

Door het sturen van berichten aan andere gebruikers (begeleiders, organisaties en vraagstellers) stemt u ermee in dat Vlaanderen Circulair/OVAM deze conversaties bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Vlaanderen Circulair/OVAM of zijn onderaannemers. U begrijpt dat als u een conversatie met een andere gebruiker verwijdert, de gebruiker dit misschien al ergens anders bewaard had. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieƫn van uw conversaties kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van CircleAid.

Verbeteren en verwijderen van uw profiel

U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens zelf te verbeteren door in te loggen op uw profielpagina.

Via een e-mail met een specifieke vraag naar uw gegevensverwijdering gericht aan circleaid@vlaanderen-circulair.be kan u uw profiel en de bijhorende gegevens verwijderen. Door uw profiel te verwijderen, wist u onmiddellijk alle bijhorende gegevens. U kan daarna niet meer inloggen met uw e-mailadres en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht u zich later bedenken en toch een nieuw profiel willen aanmaken, dan kan u dat opnieuw met datzelfde of een ander e-mailadres.

Laatst aangepast op 17/03/2020